آشنایی با جنبه های جرم ضرب و جرح

آشنایی با جنبه های جرم ضرب و جرح

در قانون و مقررات جرایم مجازات اسلامی برای اشخاصی که عمل ضرب و جرح را انجام می دهند دو حالت مجازات در نظر گرفته است. ضرب و جرح عمدی و غیر عمدی، مطابق هر نوع قوانین و شرایط مجازات متفاوتی نیز مشخص کرده است.

در این مقاله از سری مقالات مشاوره حقوقی ضامن راد کمک می کنیم علاوه بر آشنایی با جنبه های جرم ضرب و جرح از کیفیت تعیین مجازات آن نیز اطلاعاتی کسب کنید.

ضرب و جرح چیست؟

قبل از بررسی موارد قانونی لازم است شما با مفهوم کلمه ضرب و جرح آشنا باشید تا بهتر بتوانید با مطالعه مقاله به نتیجه لازم برسید.

ضرب چیست؟

ضرب یعنی اینکه به شخصی صدمه ای وارد شود و این صدمه باعث شکستگی با خونریزی نشود. آثاری مانند کبودی، کوفتگی، سیاه شدن پوست را ضرب می‌گویند.

جرح چیست؟

جرح بر خلاف ضرب یعنی اینکه در اثر ضربه وارده به فرد، وی دچار خونریزی یا از هم گسستگی پوست و ایجاد شکستگی، خراشیدگی پوست، نقص عضو یا قطع عضو شود. جرح می گویند.

طبق ماده 290 ق.م.ا بند الف آورده شده استو

 هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.

انواع ضرب و جرح

جرایم ضرب و جرح به دسته های مختلف بر اساس کیفیت اتفاق آن دسته بندی شده است که در ادامه به معرفی انواع ضرب و جرح در قانون می پردازیم :

ضرب و جرح در دعوای زناشویی

چنانچه به هر دلیل در دعوای فیزیکی بین زوجین منجر به بروز ضرب و جرح از هر نوع عمدی و غیر عمدی شود شامل مجازات قصاص و دیه خواهد بود.

جهت ارایه دادخواست کیفری برای شکایت علیه همسر که مورد ضرب و جرح قرار داده است، باید سریعا به پزشک قانونی مراجعه کرده و بعد از معاینه گواهی پزشک قانونی را ضمیمه دادخواست کیفری کرده و علیه وی اعلام شکایت کند. پاسخ و جواب پزشک قانونی برای صدور میزان دیه الزامی است.

برای ارایه دادخواست کیفری می توانید با موسسه حقوقی ضامن راد مشاوره کرده تا متناسب با نوع ضرب و جرح دادخواست تنظیم کند.

 

پیشنهاد مطلب برای مطالعه بیشتر :

آشنایی با جنبه های جرم حمل و نگهداری مواد مخدر

 

ضرب و جرح با چاقو

آشنایی با جنبه های جرم ضرب و جرح

ضرب و جرح با چاقو و تیزی

هر نوع ضرب و جرح به دلایلی مختلف توسط چاقو یا تیزی که به سهولت در دسترس است باعث وارد آمدن جرح شود، به عنوان ضرب و جرح عمدی محسوب شده است و شامل دیه و قصاص خواهد بود.

طبق ماده 90 ق.م.ا بند 2 :

«هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می­‌گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود.»

از نظر مجازات به دلیل حادث شدن جرح عمدی شامل ماده 614 مذکور نیز می گردد که آورده شده است :

ماده ۶۱۴ ق.م.ا :

«هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی ‌یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌ علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم‌ و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌ علیه مرتکب ‌به پرداخت دیه نیز محکوم می‌­شود.

طبق قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری میزان مجازات این جرم تغییر کرده است و به حبس درجه شش یعنی شش ماه تا دو سال تبدیل شده است .

تبصره – در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس ‌محکوم خواهد شد.»

طبق قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری، میزان مجازات مذکور در تبصره دستخوش تغییرات نشده است و به همان منوال قبل ادامه می‌یابد.

ماده 614 جز قوانینی می باشد که در صورتی که توسط فرد آسیب دیده (شاکی) نسبت به انجام دهنده (متشکی) از دادگاه درخواست شود. قاضی خود به تنهایی نمی‌تواند این حکم را اجرا کند.

برای مجازات قصاص در صورتی که در هر مرحله از دادرسی شاکی رضایت خود را اعلام و گذشت کند، متشاکی از قصاص تبرئه می شود.

 

ضرب-و-جرخ-با-اسلحه

ضرب و جرح با سلاح گرم و اسلحه

مجازات جرم با اسلحه گرم شامل دو مجازات خواهد بود. مجازت اول در صورتی که جرم عمدی یا غیر عمدی باشد و باعث وارد آمدن ضربه، نقص عضو شود، مشمول مجازات ماده 604 ق.م.ا خواهد شد.

در مورد مرتکبین ایراد جرح با اسلحه و چاقو علاوه بر تحمل مجازات مقرر در تبصره یک ماده 604 با فرض وجود بیم تجّری و لحاظ جنبه عمومی جرم مجازات مقرر در تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی قابلیت اعمال خواهد داشت

همچنین با توجه به وقوع جرم حمل و نگهداری سلاح گرم  طبق ماده 6 قانون حمل اسلحه برای اسلحه گرم سبک مجازات 2 تا 5 سال حبس در نظر گرفته شده است.

 

 

ضرب و جرح کودک توسط پدر

ضرب و جرح کودک توسط پدر

والدین بخصوص پدر ممکن است در شرایطی برای تنبیه و اصلاح رفتار کودک به صورت عمد یا غیر عمد باعث ورود ضرب و جرح به کودک شوند. در صورتی که پدر باعث ضرب و جرح پسر شود شامل مجازات قصاص نخواهد بود و تنها به پرداخت دیه و تعزر مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

با توجه به اینکه برور چنین جرمی شامل پیچیدگی می باشد پیشنهاد می شود در صورت شکایت حتما از مشاورین وکلای موسسه حقوقی ضامن راد کمک بگیرید.


سفارش خدمات اجاره سند (تودیع قرار وثیقه)


ماده 301 قانون مجازت اسلامی :

«قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ علیه نباشد و مجنیٌ علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.»

 

ضرب و جرح بدون آثار

ضرب و جرح بدون آثار

در صورتی که در درگیری و منازعه ضرب و جرحی صورت بگیرید که در ظاهر و علایمی از خود بر جا نگذارد تعیین دیه و قصاص در چنین جرمی حادث نخواهد شد. و فقط مطابق ماده 567 ق.م.ا به حبس یا شلاق تعزیری درجه 7 محکوم می‌شود.

ماده 567 ق.م.ا

در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد ضمان منتفی است لکن در موارد عمدی در صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می شود.

نکته : در صورت اثبات وقوع ضرب عمدی این جرائم قابل گذشت توسط شاکی است. اما اگر به صورت غیرعمدی باشد مشمول این قانون نخواهد بود.

 

شرایط اثبات ضرب و جرح با قسم‌ها

قسامه در لغت به معنی سوگند خوردن اقوام و خویشاوندان شاکی است. این مورد در زمانی مطرح می شود که شاکی راهی جز اثبات جرم توسط شاکی و شهود نسبت به جرم انجام شده نداشته باشد. با توجه به این عمل رمی که در صورت قسامه مطرح شود با توجه به شرایط توسط قاضی احکام مختلف صادر خواهد شد.

در قانون مجازات اسلامی برای حادث کردن قسامه در پرونده و حکم به شش بخش مختلف تقسیم شده است.

  1. یک قسم : در صورتی که برای جرم انجام شده یک ششم دیه کامل با کمتر از آن تعلق بگیرد.
  2. دو قسم : در صورتی که برای جرم انجام شده یک سوم دیه کامل تعلق بگیرد.
  3. سه قسم : در صورتی که برای جرم انجام شده یک دوم دیه کامل تعلق بگیرد.
  4. چهار قسم : در صورتی که برای جرم انجام شده دو سوم دیه کامل تعلق بگیرد.
  5. پنج قسم : در صورتی که برای جرم انجام شده پنج ششم دیه کامل تعلق بگیرد.
  6. شش قسم : در صورتی که برای جرم انجام شده دیه کامل تعلق بگیرد.

برای اثبات و تعیین هر یک از قسام باید وسیله ارتکاب و قرائین و اماره قابل اثبات برای قاضی باشد که نشان دهد جرم توسط متهم انجام شده است.

ضرب و جرح در نزاع دسته جمعی

با توجه به درگیری و نزاع صورت گرفته بین یک یا چند گروه و شدت جرم و نوع ضرب و جرح مجازات های مختلفی در نظر گرفته می‌شود.

ماده 615 قانون مجازت اسلامی آورده است :

هرگاه عده ­اي با يكديگر منازعه نمايند هريك از شركت كنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زير محكوم مي‌شوند:

  1. در صورتي كه نزاع منتهي به قتل شود حبس از يك تا سه سال.
  2. در صورتي كه منتهي به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال.
  3. در صورتي كه منتهي به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا يك سال.

ماده‌ی مزبور طبق قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری تغییری نکرده است و کماکان به قوت خود باقیست

علاوه بر مجازات های بالا  قصاص و دیه جداگانه اعمال قانون خواهد شد.

در مقاله بعدی آشنایی با جنبه های جرم ضرب و جرح  با روش های تعیین میزان خسارات و دیه صحبت خواهیم کرد. همچنین برای آشنایی با جنبه های جرم ضرب و جرح پیشنهاد می کنیم از خدمات مشاوره موسسه حقوقی ضامن راد اقدام کنید؛ تا در هزینه، زمان و کیفیت دادخواست و شکایت شما برای رسیدن به حق و حقوق خود قانونی اقدام شود.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *