خدمات داوری موسسه حقوقی ضامن راد

خدمات داوری گروه وکلا و مشاوره ضامن راد در قرارداد های داخلی و بین المللی، حل و فصل اختلافات، انتخاب و معرفی داور و اجرای احکام داوری می‌باشد.

داوری یکی از روش های حل اختلاف بین طرفین به خصوص افراد فعال در امور تجارت می‌باشد. 

طبق ماده 455 و 454  قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی آورده شده است:

 کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند. ماده ۴۵۵: متعاملین می‌توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بیّن آنان به داوری مراجعه کنند و نیز می‌توانند داور یا داوران خود را 

در تمام موضوعات مورد اختلاف توسط خدمات داوری در قراردادهای داخلی و بین المللی توسط گروه وکلا و مشاورین راد انجام می پذیرد.

جنبه این داوری مختص کشور ما ایران می باشد. اما ممکن است در برخی موارد داوری داخلی به دلیل اختلاف یک کشور خارجی با فردی در داخل

داوری خارجی به اموری گفته می شود که امور داوری در کشوری که توسط طرفین مشخص می شود انجام می شود. به عنوان مثال دو ایرانی در کشور ترکیه دچار اختلاف شده‌اند در این صورت برای حل اختلاف مطابق قانون کشوری ترکیه دواری انجام شده و مشکل رفع می شود.

داوری بین‌المللی یا حکمیت بین‌المللی یکی از روش های داوری می باشد که طرفین به جای مراجعه به نهادهای قضایی کشور خارجی مشکل و اختلاف خود را از طریق افراد داور حل کنند. این داوری برای امور تجاری مناسب می باشد.

داوری بین المللی سرعت بالا و به دور از تشریفات قانونی می باشد.

خدمات داوری گروه وکلا و مشاوره ضامن راد در قرارداد های داخلی و بین المللی، حل و فصل اختلافات، انتخاب و معرفی داور و اجرای احکام داوری می‌باشد.

لطفا بعد از تکمیل و ارسال فرم منتظر تماس گروه وکلا و مشاوره ضامن راد در اولین فرصت مناسب باشید.

00001

مزایای داوری :

با توجه به بالا بودن حجم پرونده های مرتبط با اختلافات در حوزه های مختلف به سیستم قضایی از روش جایگزین یا همان داوری برای کم کردن این فشار تحت حمایت قانون مد نظر قرار گرفت.

 از مزیت های داوری امکان انتخاب داور توسط درخواست دهنده و انتخاب قواعد داوری می باشد. این روش مناسبترین گزینه برای حل اختلاف بر پایه شرایط و قوانین توافق شده در قرارداد فی مابین طرفین می باشد. علاوه بر این داوری با قضاوت قانونی راه سریع و ارزانی محسوب می شود و نسبت به تشریفات قانونی فرآیند انجام آن سریع می باشد.

خدمات داوری شامل چه مواردی نمی باشد؟

اختلافاتی از قبیل امور مرتبط با ازدواج و عقد و نیز فسخ آن برای طلاق و اختلافات مرتبط با ورشکستگی، امور مرتبط با قوانین کیفری و ارتکاب جرم و امور حسبی در خدمات داوری قابل قبول نیست و لازم است آن را در دادگاه های رسمی مطرح نمایند.

تعداد اعضای داور چند نفر است؟

یک شخص یا بیشتر از یک نفر بسته به درخواست طرفین قابل سفارش می باشد. در صورتی که داور بیشتر از یک نفر باشد به آن جنبه هیئت داوری اطلاق می شود. برای هیئت داوری اعضا باید عدد 3 به 5 نفر قابلیت صدور رای را داشته باشند.

در برخی از اختلافات داور 2 نفر به 2 نفر نیز قایل انتخاب است. که برای تعیین نتیجه از داور سوم که به آن داور ثالث یا داور مشترک می گویند برای اعلام نتیجه نهایی استفاده می‌شود. فرد خارجی یا داخلی بودن داور هیچ تفاوتی در شرایط داوری ندارد.