فرم تنظیم دادخواست مشاوره رایگان

درخواست تنظیم اوراق موسسه حقوقی ضامن راد

تکمیل این فرم به به منزله اطلاع از شرایط و موضوع درخواست شما می باشد.

صفحه 1 از 2

با تشکر از اینکه از خدمات آنلاین مشاوره و تنظیم دادخواست موسسه حقوقی ضامن راد استفاده می کنید. کارشناسان ضامن راد بعد از ارسال فرم زیر و بررسی درخواست شما جهت تنظیم دادخواست با شما در ارتباط خواهند بود.

لطفا یکی از خدمات ذیل را انتخاب کنید.

لطفا عنوان خوب و روشن درج کنید.

مشخصات خواهان
 
مشخصات خوانده
 
 
 

حداقل حجم 200 مگابایت و صرفا تصاویر و عکس باشد.

تصویر کپچا

این به ما کمک می کند تا از هرزنامه ها جلوگیری کنیم، از شما متشکرم

دادخواست چیست؟

در اصلاح حقوقی به معنی اقامه دعوا (عرضحال) علیه یک شخص یا اشخاص است. دادخواست مرحله اول ارسال درخواست برای رسیدگی از طریق دادگاه و دستگاه قضا می‌باشد.

 به موجب ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی ، هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند؛ مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع ، وکیل، قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشد و طبق ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی، شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است .

انواع دادخواست :

 • دادخواست بدوی
 • دادخواست دیوان عدالت اداری
 • دادخواست واخواهی
 • دادخواست تجدید نظر
 • دادخواست طاری
 • دادخواست اضافی
 • دادخواست متقابل
 • دادخواست جلب ثالث
 • دادخواست ورود ثالث

نحوه تنظیم درست دادخواست :

دادخواست در برگه های مخصوصی که توسط دفاتر حقوقی یا وکلا به آن دسترسی دارد انجام می‌گیرد. پیشنهاد می‌شود به دلایل حقوقی و جلوگیری از تلف شدن مال و اتلاف زمان دادخواست خود را به گروه وکلای موسسه حقوقی ضامن راد بسپارید. یا از طریق مشاور حقوقی و قضایی ضامن راد نسبت به تعیین تکلیف و قابلیت طرح را جویا باشید.

دادخواست چیست؟ / طبق ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست باید دارای اطلاعات زیر در مرحله اولیه باشد :

 • نام و نام خانوادگی
 • نام پدر
 • سن متقاضی
 • در صورت نیاز شغل خواهان
 • مشخصات وکیل پرونده در صورت انجام آن توسط وکیل یا خالی رها کردن بخش وکیل
 • مشخصات خواندگان
 • تعیین بها
 • دلایل و منضمات
 • شرح دادخواست بصورت کامل

نکاتی مهم 

در صورتی که مکان خوانده ( کسی دعوا علیه او انجام می‌گیرد ) مشخص نباشد شخص خواهان می‌تواند ابتدا با چاپ یک نوبت آگهی روزنامه نسبت به معرفی خوانده اقدام نماید. سپس اگر خبری از خوانده نشود برگ روزنامه را ضمیمه منضمات دادخواست کرده تا دادگاه برای وی حکم غیابی صادر کند.

در بخش تعیین بها باید مبلغی که خوانده به خواهان بدهکار است درج شود. اگر نوع دادخواست مربوط به درخواست وجه التزام عدم انجام تعهد است به صورت دقیق مشخص شود.

پیشنهاد می کنیم برای نتیجه بهتر و جلوگیری از اتلاف زمان برای رسیدن به طرح دعوی کار را به وکلای مجرب موسسه حقوقی ضامن راد بسپارید. کافی است فرم بالا را تکمیل کنید تا تا ما برای شما تنظیم دادخواست کرده و ارسال کنیم.

آخرین مطلب ارسالی مرتبط با تنظیم دادخواست

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی