ملاقات فرزند

ملاقات فرزند

ملاقات فرزند | طبق قانون حضانت فرزند برای هر دو جنس پسر و دختر تا سن 7 سالگی به عهده مادر می‌باشد. حضانت دختر از سن 7 تا 9 سالگی و از سن 7 تا 15 سالگی برای پسر، به عهده پدر می‌باشد. اما قانون شرایط خاصی را برای دریافت حضانت قانونی در نظر گرفته است که می‌خواهیم شما بال این شرایط آشنا کنیم.

ادامه مطلب