آشنایی با جرایم خیانت در امانت

آشنایی با جرایم خیانت در امانت

آشنایی با جرایم خیانت در امانت

خیانت به معنی عهد شکنی، بی وفایی و رعایت نکردن رسم امانتداری در حق فردی در قالب مال و عقود امانی می باشد. خیانت در امانت مطابق 673 قانون مجازات اسلامی جرم بوده و جنبه کیفری به همراه جبران خسارات پیدا می‌کند. ادامه مطلب