آشنایی با جرایم جعل

آشنایی با جرایم جعل

آشنایی با جرایم جعل

معنی جعل در لغت تقلب، دروغ، ساختن و درآوردن از روی چیزی است. برای جرم جعل ماده 523 قانون مجازات اسلامی تعیین تکلیف کرده است که در این مقاله با معرفی جنبه های مختلف جرم جعل و مجازات‌هایی که قانون گذار نسبت به آن در نظر گرفته است شما را آشنا می کنیم.

ادامه مطلب