آشنایی با جنبه های جرم ضرب و جرح

آشنایی با جنبه های جرم ضرب و جرح

در قانون و مقررات جرایم مجازات اسلامی برای اشخاصی که عمل ضرب و جرح را انجام می دهند دو حالت مجازات در نظر گرفته است. ضرب و جرح عمدی و غیر عمدی، مطابق هر نوع قوانین و شرایط مجازات متفاوتی نیز مشخص کرده است.

در این مقاله از سری مقالات مشاوره حقوقی ضامن راد کمک می کنیم علاوه بر آشنایی با جنبه های جرم ضرب و جرح از کیفیت تعیین مجازات آن نیز اطلاعاتی کسب کنید.

ادامه مطلب