دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

طبق ماده 220 قانون مدنی هر عقودی که به امضا و تایید متعاملین رسیده باشد دارای نتایجی بر اساس عرف و عادت قانونی می‌باشد. خریدار و فروشنده هر دو ملزم هستند به توجه به مفاد ۲۲، ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت، برای تنظیم سند رسمی اقدام کنند. همراه ما باشید تا بیشتر با چالش های این قانون و شرایط آن آشنا شوید.

ادامه مطلب

دادخواست چیست؟ نحوه نوشتن

دادخواست چیست؟ نحوه نوشتن

دادخواست چیست؟ قبل از شروع به هر گونه اقامه دعاوی علیه هر شخص یا نهاد، چه با موضوع حقوقی باشد یا کیفری، تنظیم دادخواست یا همان برگه نخستین دادگاه می‌باشد. در  این چکیده می‌خواهیم به شما کمک کنیم تا با کلمه دادخواست و توضیح متن آن و چگونگی نوشتن و تنظیم آن کمک کنیم.