استرداد ثمن معامله

استرداد ثمن معامله

استرداد ثمن معامله در معاملاتی انجام می‌شود که خریدار بخشی یا قسمتی از ثمن که همان پول است را پرداخت کرده و مقداری را تا اتمام معامله (انتقال سند) یا فسخ یا ابطال معامله نزد خود نگه می‌دارد، اطلاق می‌شود. استرداد ثمن در معاملات اموال منقول و غیر منقول مانند خودرو و ملک انجام می‌شود.

ادامه مطلب

صدور قرار تأمين خواسته در اموال غير منقول

صدور قرار تأمين خواسته در اموال غير منقول

صدور قرار تأمين خواسته در اموال غير منقول

در دستور زبان فارسی معنی قراردادن برای مترادف تامین آورده شده است. به عبارتی تامین خواسته روشی قانونی برای جلوگیری از ضایع شدن حق و حقوق است. با استفاده از دادخواست قرار تامین فرد می تواند عین مال خواسته شده خود یا معادل آن را از اموال کسی که علیه او اقامه دعوی کرده بخواهد. ادامه مطلب

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

طبق ماده 220 قانون مدنی هر عقودی که به امضا و تایید متعاملین رسیده باشد دارای نتایجی بر اساس عرف و عادت قانونی می‌باشد. خریدار و فروشنده هر دو ملزم هستند به توجه به مفاد ۲۲، ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت، برای تنظیم سند رسمی اقدام کنند. همراه ما باشید تا بیشتر با چالش های این قانون و شرایط آن آشنا شوید.

ادامه مطلب