شماره تماس :

۰۲۱۵۶۶۹۱۹۲۷

دعاوی کیفری شاخه ای از حقوق جزاء می باشد که در برگیرنده کلیه مجازت و قوانین و جرایم کیفری می شود. منظور از جرم هر نوع رفتاری که به موجب قانون برای آن مجازات در نظر گرفته شده است.

این مجازات شامل زندان، حبس، اعدام و شلاق می‌باشد. دعاوی کیفری به دو صورت قابل گذشت و غیر قابل گذشت تقسیم شده است. جرایم قابل گذشت جهت رعایت مصالح اجتماعی یا خانوادگی قبول آن را منوط به شکایت شاکی کرده است.

در جرایم غیر قابل گذشت رضایت شاکی هیچ تاثیری در مجازات ندارد و قاضی متهم را تحت تعقیب قرار خواهد داد.

در دعاوی کیفری متهم حق انتخاب وکیل به همراه کیفر خواست را دارد. گروه وکلا و مشاوره ضامن راد آماده پذیرش کلیه وکالت دعاوی کیفری می باشد.

جرایم کلاهبرداری

این جرم در دسته جرایم غیر قابل گذشت قرار می گیرد. علاوه بر شکایت شاکی، قانون هم برای متهم مجازاتی در نظر گرفته است.

خیانت در امانت

به عملی که باعث خسارت به مال منقول و غیر منقول و اتلاف ما  بدون اجازه صاحب آن به هر نحو را شامل می شود.

جرم جعل

به دو شکل مادی و معنوی قابل پیگیری است. جعل به عملی گفته شده می شود که مجرم با تغییر صورت سند و جعل آن به هر نحو موجب سو استفاده می شود.

قبول وکالت جرایم پزشکی

هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که توسط یک پزشک در چارچوب وظایف شغل اش در مقابل بیمار ارتکاب می‌شود.

قبول وکالت جرایم سرقت دعاوی کیفری

سرقت به عملی گفته می‌شود که با ربایش مالی بدون اجازه صاحب آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. به توجه به رکن های مختلف نیاز به وکیل در این جرم لازم است.

قبول وکالت جرم ضرب و جرح

ضرب و جرح عمدی از جنبه های جرم کیفری با اثر مجازات سنگین می باشد. این جرم می تواند شامل مجازات دیه، جریمه نقدی و حبس شود.

در صورتی که نسبت به قبول وکالت امور مرتبط با خانواده نیاز به مشاوره دارید می توانید از طریق دکمه زیر فرم مشاوره رایگان را تکمیل کنید.

دعاوی کیفری

در صورت اثبات این جرم شامل ۶ماه تا دو سال حبس و جزای نقدی معادل دو برابر وجوه دریافتی را توسط دادگاه مجازات تعیین خواهد شد.

بله. می توانید با پس گرفتن رضایت نسبت هب دریافت دیه در صورت اثبات اقدام کنید. اینکار نیاز به مدارک و ادله دارد. بهتر است با مشاورین موسسه ضامن راد مشاوره کنید.

بله. در صورتی که صدای ضبط شده نسبت به تکمیل علم قاضی کمک کند می توان علیه وی شکایت کرد.

در صورتی که قاتل در دسترس و پیدا باشد می توان اعتراض کرد.

دفاع مشروع شرایط دارد و دفاع نباید خطرناکتر و شدیدتر از خطر باشد. لازم است با گروه وکلای ضامن راد در این مورد مشاوره کنید.