نوشته‌ها

حد چیست؟

حد چیست؟

حد چیست؟ حد جز مجازات‌هایی می‌باشد که قانون برای انواع جرایم تعیین کرده است. حد یک کلمه پیچیده و ناشناخته در جرایم کیفری برای افراد عمومی می باشد که می خواهیم با موشکافی، معنی کلمه حد را بصورت ساده بیان کنیم. ادامه مطلب